Familiar - One Rainy Day in May - Mark Danielewski